Echocardiografie bij paarden

Cardiologie bij Paarden - Echocardiography

Echocardiography in horses – Echocardiography

Deze techniek is zeer bruikbaar en simpel toe te passen bij paarden. Een echo probe wordt op de thoraxwand van het paard geplaatst en zo verkrijgen we een 2 dimensionaal beeld. Dit is ook hetgeen het meest toegepast wordt, het in beeld brengen in 2D plaatjes van het hart, doorsnedes van het hart onder verschillende hoeken. Het onderzoek kan ook nog aangevuld worden met een DOPPLER echo.

DOPPLER. Doordat er een frequentieverschil zit in de uitgezonden en teruggekaatste geluidsgolven bij een zich bewegend object, kunnen we de snelheid en richting van dat bewegende object bepalen. Dit noemen we het Doppler effect en hiervan maken we gebruik bij het zichtbaar maken en bestuderen van de bloedstroom in het hart.
Er zijn verschillende types Doppler die we gebruiken om eventuele reflux van bloed te localiseren.
Een echo van het hart voorziet ons van informatie over een groot aantal parameters, waaronder vorm, grootte en functie van de hartkleppen, het pericard (het hartezakje), of krans(slag)aders (coronaire vaten die het hart zelf van bloed voorzien).
Ook verschaft het ons informatie over veranderingen of defecten in de hartspier zelf.

Cardiology in Horses - Ecocardiology

Cardiology in Horses – Ecocardiology

Samengevat geeft het ons informatie over de volgende klinische parameters:

 • Hartkleppen
 • Aangeboren hartafwijking
 • Overvulling van het pericard (hartezakje)
 • Cardiomyopathie (aandoening van de hartspier)
 • Ischaemische afwijking (hartinfarcten, zuurstoftekort)
 • Afwijking aan de aorta

 


Elektrocardiogram

Het elektrocardiogram (ECG) is een test die de elektrische activiteit/geleiding van het hart weergeeft. Daarmee verkrijgen we een grafiek die de contracties van het hart weergeeft. Deze elektrische geleiding over het hart kunnen we meten door middel van elektrodes die gekoppeld worden en vergroot weergegeven op een beeldscherm van een computer of zelfd de mobiele telefoon.
Bij de geneeskunde van het paard gebruiken we dit voor:

 • weten of het hart regelmatig klopt
 • het effect van bepaalde medicijnen op de frequentie of de geleiding van de stroom over het hart.
 • Weten hoe groot de hartekamers zijn of de variatie in de dikte van de wand van het hart.
 • Mogelijk aandoeningen van het hart opsporen.
 • Schade aan het hart diagnostiseren.
 • Kleine infarcten opsporen
 • Aritmieen detecteren.
 • Een afwijking in elektrische geleiding van het hart diagnostiseren.
 • Evaluatie van de mogelijke oorzaak van hartfalen te weten komen.
 • Een ECG is zeer bruikbaar om een hartafwijking op te sporen die mogelijk ten grondslag ligt aan slechte prestaties.
Cardiology in Horses

Cardiology in Horses

Holter elektrocardiogram bij paarden
Een Holter elektrocardiogram of een Holter monitor is een draagbaar apparaat dat de elektrische activiteit van het hart van het paard opneemt en opslaat gedurende 24 uur. Het wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt bij het paard
Het plaatsen van de Holter is een makkelijke en pijnvrije procedure. Het zijn kleine elektrodes in de vorm van een pleister die op de thorax van het staande paard geplakt kunnen worden. De elektrodes worden gekoppeld aan een opname monitor die op batterijen werkt.
Het paard kan normaal bewegen en merkt er niets van.
Ondertussen wordt wel alle elektrische activiteit van het hart gemeten. Tijdens de opname dient er bijgehouden te worden wat voor activiteiten het paard verricht.

Verschillende gebruiksmogelijkheden van de Holter:

 • Verschillende gebruiksmogelijkheden van de Holter:
 • Het hart kan normaal continu functioneren.
 • Het maakt het mogelijk om continu de hartfunctie te checken .
 • Diagnose mogelijk van verschillende typen aritmieen.
 • Bepalen of er ischaemie van het myocard (hartspier) is of dat er extrasystolen optreden.
 • Evalueren of bepaalde symptomen (duizeligheid, moeheid, in elkaar zakken) veroorzaakt worden door een hartafwijking.
 • De parameters die opgenomen worden zijn samengevat: hartfrequentie, aantal ST segmenten en classificatie van de hartafwijking.
 • Evaluatie van het aanslaan van de therapie/medicatie voor de hartafwijking.

Holter electrocardiogram in horses


 • Cardiology in Horses - Holter

  Cardiology in Horses – Holter