infiltration of stem cells in the tenndon

Infiltration of stem cells in the tenndon

Mesenchymale stam cellen zijn ongedifferentieerde cellen die in het beenmerg gevonden worden. Deze cellen hebben het vermogen tot ongelimiteerde capaciteit om te delen en te differentieren in aanpassing aan waar ze zich bevinden.
Het doel wat we willen bereiken met de introductie van mesenchymale stamcellen in een beschadigd(e) gewricht, spier, ligament of pees is om een hoeveelheid cellen op de aangedane plek te brengen die in staat zijn om te differentieren en op die manier de beschadigde cellen kunnen vervangen en zo het weefsel kunnen herstellen.
Mesenchymale stam cells worden met veel succes ingezet door paardendierenartsen bij behandeling van blessures van de buigpezen, suspensory ligaments, ligamenten van de sesambeentjes, gewrichtsaandoeningen enz. Als we het proces van celdeling volgen, blijkt dat hoe minder de cel gedifferentieerd is, hoe meer verschillende types stamcellen en hoe meer mogelijkheden bij het gebruik in de regeneratieve geneeskunde bij paarden.


(CMMA) Mesenchymale autologe stamcellen 

Stem cell therapy in horsesProcedure die tegenwoordig nog maar weinig gebruikt wordt. Hierbij wordt een hoeveelheid cellen uit het vet of beenmerg van het geblesseerde paard verkrgen. Dit gebeurt onder sedatie en met lokale verdoving. Het zo verkregen monster wordt naar een laboratorium gestuurd waar de stamcellen gekweekt worden.
Na ongeveer 15 dagen zijn er genoeg cellen gekweekt om door de dierenarts getransplanteerd te worden.

 

(CMMCU) Mesenchymale stamcellen uit de navelstreng

Deze stamcellen worden verkregen van bloed uit de navelstreng van nieuwgeboren veulens. Deze stamcellen kunnen op een later tijdstip gebruikt worden voor het donorpaard zelf (indien nodig) of voor een ander (allogeen) paard.

Voordelen van gebruik van stamcellen uit de navelstreng is dat er geen wachttijd nodig is om ze te kweken, ze zijn onmiddellijk beschikbaar en behandeling kan meteen beginnen. En een extra belasting voor het paard voor een beenmergbiopt wordt vermeden.
Stem cell therapy in horses

 

(CMMH) Heterologe mesenchymale stamcellen  

Deze vorm van stamceltransplantatie is de meest revolutionaire en de meest practische. Ze worden verkregen van een specifiek geschikt donorpaard en na het toekennen van allogene karakteristieken worden ze gebruikt om verschillende typen weefsel te regenereren.

Voordelen ten opzichte van CMMA: behandeling kan starten vanaf de 1e dag , geen invasieve behandeling nodig. Het blijkt dat deze behandeling een significante vermindering van ontstekingsmediatoren geeft.
De resultaten zoals die tot nu toe geboekt zijn met deze nieuwe tecnieken, zowel bij humane toepassing als bij sportpaarden, zijn spectaculair te noemen.

Een paard dat een van deze behandelingen ondergaat, komt in een programma terecht van zorgvuldige controle en een specifiek voor dat paard ontwikkeld rehabiliteitieprogramma onder supervisie van uw dierenarts.

Neem gerust contact op met SPORT HORSES VET als u geinteresseerd bent in stamceltherapie als mogelijke behandeling voor uw paard.

We willen u graag meer uitleggen over de verschillende mogelijkheden, u adviseren of het een geschikte behandeling is voor uw paard en over de kosten.

Stem cell therapy in horses